Meditaatio on tulossa yhä hyväksytymmäksi ja arkisemmaksi länsimaissa – myös Suomessa, vaikka me tullaankin hieman muita maita jäljessä. Uskon, että lisääntynyt kiinnostus meditaatiota kohtaan johtuu parista syystä; ensinnäkin siitä, että stressi- ja ahdistuneisuustasot kohoavat kohoamistaan ja ihmiset ovat avoimempia löytämään vaihtoehtoisia työkaluja henkisistä ja emotionaalisista haasteista selviytymiseksi. Toisekseen hyvinvointi on alettu todella näkemään kokonaisvaltaisena prosessina, jossa mielen hyvinvointi on ihan yhtä tärkeää, kuin se mitä syömme, kuinka paljon liikumme ja miten nukumme. On hiljalleen alettu ymmärtämään, että on aivan yhtä tärkeää edistää psyykettä henkisillä harjoituksilla, sillä yhteiskunta asettaa meille uusia psyykkisiä haasteita – ja meidän täytyy löytää keinoja selviytyäksemme niistä. Stressi on lähes kaikkien sairauksien taustalla, pitäen meidät kroonisessa taistele tai pakene -tilassa ja estäen meitä elämästä sellaista elämää, jota haluaisimme. Stressi on yksi pahimpia terveysriskejä, koska se vaikuttaa meihin ensin psyykkisesti ja sitten fyysisesti, jonka vuoksi päivittäinen henkinen ja fyysinen rentoutuminen on tänä päivän tarpeellisempaa kuin koskaan.

Meditaatio auttaa rauhoittamaan ja häivyttämään ajatuksia ja tunteita, ja tekemään meidät tietoiseksi mielen hälinästä, äänistä ja tarinoista, joita me syötetään itsellemme päivästä toiseen. Mieli työstää 24/7 muistoja, ajankohtaisia ongelmia ja tulevaisuuden suunnitelmia, jotka herättää meissä tunteita, ja näiden tunteiden pohjalta me teemme päätöksiä, toimimme ja käyttäydymme. Meditaatio auttaa meitä tarkastelemaan ajatuksia ja tunteita objektiivisesti hukkumatta tai samaistumatta niihin, jolloin riski joutua epätoivottujen tunteiden riepoteltavaksi pienenee. Moni meistä elää alitajunnassa olevien vanhojen ohjelmointien pohjalta – neurotieteiden mukaan ihmisen toiminnasta 95% on alitajunnan ohjaamaa. Kun ymmärtää, ettei ole omat ajatuksensa eikä tunteensa, ja voi itse valita mihin ajatuksiin tarttuu ja millaisia ajatuksia mielessä pyörittää, elämä muuttuu; itsetietoisuuden lisääntyminen mahdollistaa sen, ettei ruoki negatiivisia/haitallisia ajatuksia ja tunteita, vaan muuttaa ne itseään hyödyttäviksi. Mikään ei vaikuta enemmän elämänlaatuumme, kuin ajattelumme laatu.

Nykyajan velvollisuuksien ja vaatimusten pyörteessä voi tuntua siltä, ettei jää juuri aikaa itselle ja tuntee lähes nääntyvänsä kaiken taakan alle. Yksi meditaation tärkeimpiä hyötyjä onkin oman itsensä saaminen hallintaan ja yhteyteen pääseminen oman todellisen minän kanssa. Monilla on suurin piirtein kaikkea, mitä he tarvitsevat voidakseen hyvin, mutta silti olo voi olla tyhjä ja yksinäinen. Meditaatio tarjoaa meille keinon elää elämäämme tasapainoisemmin ja tietoisempina siitä, keitä oikeastaan olemme ja haluamme olla: kun mieli meditaation aikana rauhoittuu ja hiljenee, ymmärtää itseään paljon paremmin. Kun poistat ylimääräisen hälinän ja kaaoksen mielestäsi ja elämästäsi ja alat oikeasti päästä yhteyteen sen kanssa, että kuka minä olen ja mitä minä haluan, on huomattavasti helpompaa alkaa tekemään päätöksiä sydämestä käsin, käyttämään aikaansa itselle oikeasti merkityksellisiin asioihin, ja sen kautta luomaan elämän, joka tuntuu itsestä hyvältä.

Meditaation harjoittaminen voi auttaa sinua saavuttamaan tavoitteitasi ja menestystä nopeammin, koska kun mielesi on selkeä ja fokusoitunut, kehosi rentoutunut ja rauhallinen, pystyt toimimaan tehokkaammin ja käyttämään aikaasi ja energiasi oleellisiin asioihin jatkuvan edes takaisin poukkoilemisen sijaan. Jokainen tietää, millaista on koittaa keskittyä, tehdä päätöksiä tai toimia tehokkaasti stressikuorman alla. Virheiden määrä lisääntyy, muisti takkuaa, tekeminen hidastuu eikä mistään oikein tule mitään. Kun meillä on vähemmän ahdistusta ja stressiä, sairastumme harvemmin, olemme tehokkaampia, tuottavampia ja luovempia – ja intuitiomme vahvistuu. Silloin meillä on mahdollista lopettaa energian tuhlaaminen ei-tärkeisiin asioihin, ja voidaan päästä käsiksi meidän sisältä löytyvään valtavaan potentiaaliin ja intuition viisauteen – ja menestyä elämässä.

Henkisillä harjoituksilla ja meditaatiolla on yhä tärkeämpi merkitys hyvinvoinnin, elämänlaadun ja suorituskyvyn parantamisessa aina vaan kiihtyvässä ja kehittyvässä yhteiskunnassamme. Halusitpa sitten keinon hallita stressiä paremmin, olla parempi vanhempi/puoli/ystävä, parantaa tuottavuuttasi töissä, tai ymmärtää itseäsi syvemmin – suosittelen kokeilemaan meditaatiota. Koska mitä menetettävää sinulla on, vaikka kokeilet? Jos haluat saada parhaat ja yksinkertaisimmat vinkit siihen, kuinka onnistua meditaatiossa, lataa tästä opas Onnistu meditaatiossa – 4 askelta helppoon ja tehokkaaseen meditaatioharjoitukseen.

Meditaation tarkoituksena ei ole tulla maailman parhaaksi meditoijaksi, vaan paremmaksi omassa elämässä; se on ennen kaikkea työkalu stressin poistamiseksi ja (itse)tietoisuuden lisäämiseksi, jotta me voidaan olla aidoin, onnellisin ja mahtavin versio itsestämme ja tehdä elämässä niitä asioita, joita me oikeasti haluamme.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *